Varasema raamatupidamise korrastamine

Mida kauem lükkad edasi raamatupidamise korrastamist, seda keerukamaks see tagantjärele kujuneb. Seetõttu telli meilt juba täna spetsialist, kes korrastab ja kontrollib sinu raamatupidamist.

Varasema raamatupidamise korrastamine

Käibemaksukohustuslaseks registreerimise eel pead olema veendunud, et eelnev raamatupidamine on laitmatus korras. Meie raamatupidajad süvenevad põhjalikult Sinu ettevõtte varasematesse dokumentidesse ja viivad need vastavusse Eesti seadusandlusega.

• Majandusaasta aruannete koostamine
• Vanade dokumentide taastamine ja korrastamine

Raamatupidamise revideerimine

Enne majandusaasta aruande esitamist pead olema veendunud, et kõik sinu ettevõtte andmed on korrektsed. Selleks telli meilt spetsialistid, kes kontrollivad andmete õigsust, leiavad üles ka tekkinud pisivead ja tegematajäämised ning nõustavad juhtkonda.

• Anname hinnangu senisele raamatupidamisele
• Aitame taastada alusdokumente
• Anname nõuandeid juhatusele, mida edaspidi rakendada
• Õpetame otstarbekalt kasutama raamatupidamisprogramme

Raamatupidamise korrastamisega oled kindel, et pisivigadest ei kasva välja suured probleemid.

Tutvu hinnakirjaga.

Tekkis küsimus?
Tel: 52 09 835