Ideaalne raamatupidaja

A Finants korraldas uuringu, et teada saada, milline on klientide arvates ideaalne raamatupidaja. Kokkuvõtlikult selgus, et ettevõtjad soovivad superkorras raamatupidamist nii, et see võimaldaks neil rahulikult magada ega peaks muretsema raamatupidamise pärast. Ettevõtjate soov on keskenduda põhitööle. Samuti ootavad ettevõtjad, et raamatupidaja oleks kui mentor alustavale ettevõtjale.

Allpool toon välja ka omadused, mida raamatupidaja juures hinnatakse ning lisaks ka seda, mida ettevõtjad oma raamatupidajalt soovivad.

Ideaalse raamatupidaja omadused:

• Täpne, korrektne, pöhjalik
• Aus, usaldusväärne
• Kiire, konkreetne
• Kohusetundlik
• Loov, innovatiivne
• Inimlik, sõbralik, hea suhtleja
• Koostööaldis, abivalmis
• Avatud mõttemaailmaga

Ettevõtjad soovivad, et nende ideaalne raamatupidaja:

✓ esitab deklaratsioonid õigesti ja õigeaegselt
✓ tunneb hästi maksuseaduseid ja hoiab ennast kursis seadusemuudatustega
✓ vastab kiiresti kõigile tekkinud finantsküsimustele
✓ mõtleb kaasa ja vajadusel selgitab lahti keerulisemad raamatupidamise ja maksuküsimused
✓ pakub ise lahendusi küsimustele/probleemidele
✓ valdab hästi ettevõtja tegevusvaldkonda ja juhib tähelepanu vajalikele tegevustele
✓ on suuteline nägema suurt pilti ja samas on täpne detailides
✓ aitab optimeerida kulusid ja annab nõu ettevõtjale, kuidas säästlikumalt majandada
✓ hoiab kursis maksude tasumise osas
✓ teab, mida teeb ja on oma otsustes kindel, ei targuta
✓ on lihtsasti kättesaadav
✓ on proaktiivne lisaks täpsusele
✓ oskab seletada tekkinud küsimusi lihtsalt ja arusaadavalt ka mitte finantsinimesele
✓ oskab ettevõtjale kasulikku raamatupidamist teha
✓ oskab näha asjaolusi, mida muuta, et tuua kasu ettevõtjale
✓ on ka natuke finantsjuhi eest, kes annab nõu ja soovitusi finantside paremaks korraldamiseks
✓ võtab ettevõtjalt muretsemise ära raamatupidamise küsimustes

Andmed on kogutud kokku A Finants OÜ poolt korraldatud uuringus